Ukategorisert

Rune Klevjer om den nye boken «The Philosophy of Computer Games»

Rune Klevjer er førsteamanuensis på institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans doktoravhandling med navn What is the Avatar? Fiction and Embodiment in Avatar-Based Singleplayer Computer Games ble ferdig i 2007. Siden det har han publisert en rekke spillrelaterte artikler, blant annet Dataspillanalyse: reisen og kartet (2008) og Dataspill i skolen? (2008). Her er hva han har å si om den nye boken The Philosophy of Computer Games.

The Philosophy of Computer Games er en frukt av at dataspill og filosofi har vokst fram som et eget forskningsfelt, etablert gjennom en serie internasjonale konferanser siden 2005, den foreløpig siste i Madrid tidligere i år. De norske redaktørene John Richard Sageng, Hallvard Fossheim og Tarjei Mandt Larsen har samlet 13 bidrag skrevet av dataspillinteresserte filosofer og filosofisk interesserte spillforskere, blant annet undertegnede.

Koblingen mellom dataspill og filosofi vil jeg tro virker ganske åpenbar for mange spillelskere. Man trenger ikke være forsker eller fagfilosof for å havne i grublerier over forholdet mellom dataspillene og virkeligheten, mellom dataspill-krig og virkelig krig, mellom dataspill-død og virkelig død. For filosofene gir dataspill en mulighet til å stille gamle filosofiske spørsmål på nye måter, og til å tenke nytt om hva det betyr å være menneske i dag. For spillforskere og spilldesignere kan filosofien hjelpe oss til å gi både skarpere og rikere beskrivelser av hva en spillverden og en spillopplevelse handler om.

Essayene i The Philosophy of Computer Games er delt inn i tre tematisk hovedbolker, hver med fyldige introduksjoner av redaktørene. Den første av de tre handler om hvordan vi kan beskrive og analysere selve spillerfaringen. Hva er det som egentlig skjer når vi trekkes inn i en dataspillverden? Hva er de viktiste premissene for handling og innlevelse? Å spille dataspill er en svært kompleks erfaring, med mange lag og tilsynelatende selvmotsigelser, som åpner for mange ulike forståelser. Ikke minst er variasjonen mellom sjangrene stor, fra Guitar Hero til Eve Online. Kapitlene i denne bolken drøfter, med litt ulikt fokus og innfallsvinkel, hvordan vi kan få et teoretisk og filosofiske grep om denne komplekse erfaringen. Det handler blant annet om kroppslig innlevelse i avatar-baserte tredimensjonale spillverdener, om hvordan dataspill engasjerer følelsene, og om hvordan vi skal best kan forstå lekens paradoks, at alt står på spill samtidig som (som oftest) ingenting står på spill.

Den andre bolken flytter fokuset til etikk og moral i dataspill, som er kanskje den mest «akutte» tematikken sett fra allmenhetens synsvinkel. Hvordan kan vi etisk vurdere handlinger vi gjør i dataspill? Er det kun snakk om liksom-handlinger, som er moralsk og holdningsmessig irrelevante? Forfatterne i denne bolken diskuterer filosofiske begrunnelser for at spill virker inn på oss, om det kan tenkes at de beriker oss etisk gjennom å gi oss nye og annerledes erfaringer, og hvorvidt de kan være med på endre vår holding til verden og medmennesker gjennom å kultivere bestemte ferdigheter, instinkter og følelser.

Etikk i online-rolespill er et særlig tema i denne bolken. Når kan jeg si at jeg er blitt krenket av en annen spiller i World of Warcraft? Er en relasjon formidlet via avatarer en etisk forpliktende relasjon? Forfatterne argumenterer for det etiske må tas på alvor her som ellers; forholdet mellom spillere er avhengig av tillit, og bygget på en gjensidig forståelse av hva som er rammene for leken og felleskapet.

Den tredje og siste bolken er kanskje den mest filosofiske i klassisk forstand: hva er en dataspillverdens virkelighetsstatus? Det man gjør og opplever i en dataspill-verden foregår i en konstruert liksom-verden, men det er ikke noe man fantaserer om eller forestiller seg i den tradisjonelle betydningen av begrepet. Spillets virkelighet er slik sett noe midt i mellom virkelig og ikke-virkelig. I dette ligger mye av fascinasjonen, og i dette ligger også vårt uavklarte og ofte nokså ambivalente forhold til spillingens etiske implikasjoner. Den særegne virkelighetssfæren som noen vil kalle «virtualitet» eller kanskje «simulering» er vanskelig å plassere presist, vanskelig å finne gode begreper for.

Et viktig spørsmål i dataspillfilosofien i de senere årene har vært hvorvidt etablerte filosofiske begreper om fiksjon og fiksjonalitet kan sies å være dekkende og fruktbare også her. Man kan hevde at for eksempel Grand Theft Auto VI lar seg best forstå som en variant av å leke politi og røver, altså at spillverdenen er en fiksjon som fungerer etter de samme grunnprinsipper som barns (eller voksnes) forestillingslek. Eller man kan argumentere for at handlingene vi gjør i et ènspillerspill er rent «tenkte» eller intenderte, og i den forstand fiktive handlinger, som riktignok artikuleres på aktivt vis, men som like fullt forsvinner når vi slår av spillmaskinen. Eller: kanskje er det slik at ord som «fiksjon», «virtuell» eller «simulering» sementerer vår forståelse mer enn de åpner opp, og at vi heller bør forsøke å nye finne begreper og synsmåter, som bedre kan beskrive dataspillenes særegne hybrid-status.

På den annen side, hvis vi utvider perspektivet: Dataspillenes tvetydige (eller mangetydige) virkelighetsstatus er ikke nødvendigvis noe unikt, men kanskje heller – som bokens siste kapittel argumenterer for – noe typisk for det moderne menneskets verden. I vår høyteknologiske og hyper-medierte kultur går det virkelige og det forestilte inn i stadig nye og uklare blandingsforhold, enten det gjelder IKEA, Facebook eller moderne krigføring. Det er heller ikke utenkelig at dataspill i det lange løpe er med på å påvirke hvordan vi intuitivt forstår ‘virkeligheten’ som kategori. Kanskje kan dataspillenes filosofiske mysterier vise seg å være, at the end of the day, et prisme for vår tid.

Reklamer

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: