Intervju, Spillforskning

Digitale spill som læringsverktøy

Lars Skancke har akkurat levert masteroppgave i teknologi, kunnskap og samfunn ved NTNU. Oppgaven handler om hvordan forskjellige aktørgrupper har knyttet ulike forståelser og visjoner til digitale spill, og spesielt med tanke på spill som læringsverktøy.

JoinGameintervju

Lars Skancke

– Hva er inspirasjonen bak oppgaven?

Først og fremst egen motivasjon. Jeg har alltid vært interessert i sport og spill og har hatt både idrett og dataspilling som hobbyer siden jeg var ganske liten.

I 2010/11 tok jeg PPU (lærerpåbygging) på NTNU og ble overrasket over at de pedagogiske teoriene vi ble presentert med samsvarte med hvordan jeg hadde sett at læring er strukturert i digitale spill. Det som var enda mer overraskende var at ingen påpekte denne koblingen, som for meg var ganske åpenbar.

Den andre siden ved å velge digitale spill som tema er at det er svært samfunnsnyttig å forske på dette. Det pågår en stor satsning på digital kompetanse, digitale ferdigheter og digitale hjelpemidler i dagens skole. Det er viktig å ikke løpe inn i dette komplekse feltet uten å først prøve å forstå hva det innebærer å bruke digitale spill som læringsverktøy, gi alle elever hver sin PC, bruke videoundervisning utenfor klasserommet, med mer.

– Er det noen personer som har vært spesielt viktige i forbindelse med oppgaven din?

Veilederne mine, Kristine Ask og Nora Levold, har selvfølgelig vært spesielt viktige i arbeidet med oppgaven min. Ellers har spillforskeren James Gee og hans bok ”What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy” vært en god inspirasjon og en fin introduksjon til forskning på sammenhengen mellom spill og læring.

– Det var overraskende lite politiske dokumenter om spill i læringssammenheng. Hva mener du er noe av det politikerne bør ta tak i?

Jeg synes politikerne bør arbeide tettere opp mot læringsinstitusjoner som utdanner spillforskere og spillutviklere fra ulike fagfelt for å få en bedre forståelse av hva digitale spill er, hvilken rolle de kan spille og hvilke problemer de kan løse. Uavhengig av hvilke visjoner politikerne har for digitale spill har politikerne større sjanse for å lykkes dersom de forstår spillene, spillsamfunn og spillerne bedre.

Masterforside

– I masteroppgaven din har du intervjuet tre rektorer. De ser alle potensiale og er positive til spilling, men de er også bekymret for overdreven bruk. Er dette et tema politikerne bør ta tak i, eller er det arbeid for hver enkelt skole?

Like lenge som digitale spill har blitt ansett som noe nyttig har det samtidig også blitt ansett som et problem. Digitale spill kan absolutt ha ulike påvirkninger på oss, men kun i gitte situasjoner og ulikt fra person til person. Et stort problem er at digitale spill ofte blir brukt som en enkel forklaring på forskjellige problem som ofte er så sammensatte at de ikke kan forklares med én enkelt årsak. Dette er ødeleggende både for spillene som medium og ikke minst for de som skal ha blitt påvirket av dem. Istedenfor å finne et ”trygt” sted å plassere skyld må vi heller erkjenne at i de tilfeller spill knyttes til vold og avhengighet er det ofte mange årsaker til at situasjonen ble slik den ble. Dette er noe hver enkelt skole burde arbeide med, men det er vanskelig uten å ha god kjennskap til digitale spill og spillkulturer. Fra politisk hold arbeider Medietilsynet aktivt med problematiske sider ved digitale spill, som eksempelvis prosjektet Problemspilling.

– Bør skolene skaffe seg en spillforsker i tillegg til pedagogene og lærerne?

Jeg vil anta at det dessverre hverken er nok økonomiske midler hos skolene eller nok spillforskere i landet til å realisere noe sånt. Noen skoler er heldige, siden de har lærere med en så stor grad av spillkompetanse at de klarer å bruke spill effektivt i undervisningen – enten ved å bringe spillene inn i klasserommet, eller ved å bruke læringsprinsipper fra dem. For resten av skolene kunne det absolutt vært positivt med veiledning av forskere som studerer sammenhenger mellom digitale spill og læring.

Én måte å realisere dette på kunne være at noen spillforskere og en skole går sammen om å utarbeide, og ikke minst gjennomføre, et undervisningsopplegg basert på digitale spill. Dersom én skole får til et bra opplegg vil det være lettere for andre å følge etter.

Reklamer

Diskusjon

Ingen kommentarer så langt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: