Arkiv

Arkiv for

Unge spillere og konstruerte kjønnsroller

I sjette del av intervjustafetten med spillforskere har JoinGame tatt en prat med Silje Hommedal som før sommeren leverte sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen tar for seg konstruksjoner av kjønnsroller rundt dataspill hos unge kvinner og menn. Hommedal skriver om sosiale konstruksjoner rundt teknologi, spill og kultur og viser gjennom intervjuer av unge menn og kvinner hvordan de selv … Les videre