Arkiv

Spillforskning

Denne kategorien inneholder 9 innlegg

Spillforskningsprosjekt i Tromsø

WAR/GAME: Charting an Agenda, International symposium om spill og krig, UiT Tromsø, 23-24 april, 2015. Universitetet i Tromsø har startet et forskningsprosjekt som skal se på forholdet mellom spill og krig fra ulike synsvinkler. En oppstartskonferanse ble holdt 23. og 24. april med samarbeidspartnere fra universiteter i Norge, Nederland, Tsjekkia og England. Våpendesign og spilleropplevelse … Les videre

JoinGames konferanse på Voss 2015

Det er blitt en tradisjon for JoinGame å arrangere konferanse på Voss om våren. 9. og 10. april arrangerte vi den siste konferansen på Voss i JoinGame-prosjektets historie. Konferansen fokuserte på fremtiden med både spillteknologi, spillutdanning, spillforskning, og dataspill som business i Norge. Styrke i samarbeid Runa Haukland åpnet konferansen med å fortelle om Hamar … Les videre

Spillforskning på Medieforskerkonferansen 2014

Den norske spillutviklingsbransjen er i vekst og vi kan se lignende tendenser i spillforskningen. 23. og 24. oktober var det Medieforskerkonferanse i Trondheim hvor det var en egen gruppesesjon for dataspill. Her ble det lagt frem kommende forskning fra blant annet Universitetet i Tromsø, Høyskolen i Hedmark og Universitet i Oslo. Medieforskerkonferansen 2014 var ledet … Les videre

Unge spillere og konstruerte kjønnsroller

I sjette del av intervjustafetten med spillforskere har JoinGame tatt en prat med Silje Hommedal som før sommeren leverte sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen tar for seg konstruksjoner av kjønnsroller rundt dataspill hos unge kvinner og menn. Hommedal skriver om sosiale konstruksjoner rundt teknologi, spill og kultur og viser gjennom intervjuer av unge menn og kvinner hvordan de selv … Les videre

Forskningsprosjekt om seksuell trakassering i onlinespill

Samhold, humor, sjikane og urettferdighet. Dette er alle beskrivelser av kulturen rundt spillsamfunn. Stine H. Bang Svendsen og Kristine Ask ved NTNU arbeider nå med et forskningsprosjekt for å kartlegge utbredelsen av trakassering i onlinespill. Basert på tidligere funn er hypotesen at det finnes, og nå skal de gjennom intervju og onlinespørreskjema komme nærmere en oversikt … Les videre